Monitering - overblik over kæmpe-bjørneklo

Overflyvning foretaget juni 2015.  Svært tilgængeligt terræn, samt dækkende vegetation gør det svært at registrere kæmpe-bjørneklo fra jordniveau. Et overblik fra 40 meters højde eller mere letter opgaven gevaldigt. Registreringen give det bedste resultat inden afblomstring i slutningen af juli/start august, hvor skærmene fremstår markant.