Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

De primært anvendte datamodeller inden for geodata er vektor- og rasterbaseret data. Eksempler på vektorbaseret data er kortsystemer der angiver placeringer af stikledninger, bygninger, veje. Ønsket output på vektorgrafik kan være direkte værdier (attributter) - dvs dataværdier på eksempelvis volume, areal, adresse, ID m.fl, ligesom output kan være præsenteret som objektorienteret, angivet med værdier.

Sagt på en anden måde, afhængig af emnet, kan output være på kortform eller ren tabelform. Rasterdata er digitale billeder opbygget af et gridnet, hvor hver celle repræsenterer en værdi. Her er eksempler som højdemodelskort og luftfotos nogle af de mere kendte. Modsat vektordata, der har sin begrænsning i at være en 2-dimensionel flade, har rasterdata den mulighed(afhængigt af type data) at der kan regnes og analyseres 3-dimensionelt. Dette giver mulighed for at foretage beregninger på topografiske/terrænmæssige forhold. Sådanne beregninger kan være vandets naturlige vej i terrænet, eller hvor meget jord pr. kubik der skal fjernes/afgraves i et byggeprojekt.  Raster kan også være et simpelt lufttfoto, hvor detaljegraden gør at man kan registrere diverse elementer i landskabet som vektor. Rasterdata har en en anden funktion og kan bl.a. bruges til hydrauliske analyser i forbindelse med klimasikring, men også ved afgravning eller påfyld af terræn.  Billedet herunder viser et eksempel på raster- og vektordata. Orthanias har stor erfaring inden for førnævnte datamodeller, og kan løse komplekse udtræk og forespørgsler.

Seneste projekter